Algebra

Algebra adskiller sig fra regning ved at være forsynet med et sprog, i hvilket vi kan operere med tal uden at kende deres præcise værdi (ligesom en formel). Herved sættes vi ofte i stand til at nedskrive en eller flere ligninger, hvis løsning fører til bestemmelse af et søgt tal.

Algebraens historie:

Den tidlige algebras historie kan ikke skilles fra matematikkens historie i øvrigt. Således vandrede algebraen fra Babylonien til antikkens Grækenland, hvorfra vi kender Euklids Elementer fra ca. 300 f.Kr. og Arithmetica af Diofant fra ca. 200 e.Kr.

I takt med udbredelsen af en islamisk kultur flyttedes algebraens tyngdepunkt til den arabiske verden. Ordet algebra (al-jabr) er således afledt af udtrykket al-jabr wa-al-muqabala, som forekommer i titlen på den første arabiske bog om algebra skrevet af al-Khwarizmi i Baghdad ca. 825 e.Kr.

Den kommutative lov:
a+b = b+a