Division

Division er et latinsk ord som også betydder divider.

Division er Det Modsatte af Multiplikation.

Dividere er at dele tal

Eksmpler:

10/5=2
her har du delt 10 med 5 så der er 10 æbler og 5 børn som skal have æbler og de alle for 2 hver.