Gennemsnit

Gennemsnittet findes ved at lægge en gruppe tal sammen og dividere med antallet af tal.
Fx 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 30 divideret med 6, hvilket er lig med 5.