Kongruens

Der er tre kongruens regler!

1. 2 vinkler og 1 side. (fx. AB 60 grader, BC 40 grader og AB 5cm)
2. 1 vinkel og 2 sider. (fx. AB 35 grader, AB 5cm og BC 6cm)
3. 3 sider. (fx. AB 7cm, BC 5cm, CB 10cm)